اجرای دولت الکترونیک نباید دولت را تنبل کند

«دولت الکترونیک تنها به این معنا نیست که وظایفی برعهده دولت برای اجرای این پروژه گذاشته شده بلکه همه دستگاه‌ها باید برای پیاده‌سازی دولت الکترونیک همکاری کنند. در اجرای دولت الکترونیک قانون لازم وجود دارد اما ضمانت اجرایی کافی برای اجرا شدن این قانون‌ها وجود ندارد. بنابراین از مجلس می‌خواهیم با تدابیر قانونی ویژه به […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق

 nike air max ladies