برخورد دو کشتی بزرگ در دریای مدیترانه

برخورد دو کشتی بزرگ تونس و قبرس در دریای مدیترانه باعث ایجاد آلودگی به شعاع ۴ کیلومتر شد. به گزارش روگامینگ ؛ دو کشتی بزرگ از تونس و قبرس در دریای مدیترانه نزدیک استان کورسیدای فرانسه با یکدیگر برخورد کردند. برخورد این کشتی‌ها باعث ایجاد آلودگی به شعاع چهار کیلومتر شده است. فرانسه و ایتالیا […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق

 nike air max ladies