چه عددی برای نرخ دلار منطقی است؟

چند ماه گذشته بود که دکتر عباس شاکری، رئیس دانشکده اقتصاد علامه در رسانه‌ها فرمودند که «نرخ دلار می‌تواند ۱۸۰۰تومان باشد» و جناب کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی هم روزی چند نوبت می‌فرمودند که «نرخ ۳۰۰۰ تومانی دلار در بازار منطقی است» . به گزارش روگامینگ؛ چند ماه گذشته بود که دکتر عباس شاکری، رئیس […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق

 nike air max ladies