چگونه اقتصاد را از دلال محوری درآوریم؟

اقتصاد ایران چندین سال است که دلال محور شده و قدرت دلالان روز افزون است. راه‌حل فقط و فقط به راه افتادن چرخ تولید است ما هیج راه دیگری نداریم، اگر تولید رونق پیدا کند دیگر کمبودی نخواهیم داشت. به گزارش روگامینگ؛ با انتقادی که از نقدینگی از سرگردانی و عدم مدیریت  نقدینگی کشور داریم، […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق

 nike air max ladies